Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
Departament Doświadczalno-Produkcyjny

ul. Wojska Polskiego 51,
57-530 Międzylesie,
Polska

 

Adresy mailowe:

bok@iel.lukasiewicz.gov.pl (Vertrieb)
biuro@izolatory.pl (Sekretariat des Direktors)

 

Telefony:

+48 748 126 395 (allgemein)
+48 746 447 127 (
Vertrieb Ausland)
+48 746 447 116 (
Vertrieb Inland)