Contact us

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
Departament Doświadczalno-Produkcyjny

ul. Wojska Polskiego 51,
57-530 Międzylesie,
Polska

 

E-mail addresses:

bok@iel.lukasiewicz.gov.pl (sale)
biuro@izolatory.pl (Director's office)

 

Telephones:

+48 748 126 395 (general)
+48 746 447 127 (foreign sales)
+48 746 447 116 (domestic sales)