Contact

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
Departament Doświadczalno-Produkcyjny

ul. Wojska Polskiego 51,
57-530 Międzylesie,
Polska

 

Adresses mail:

bok@iel.lukasiewicz.gov.pl (vendre)
biuro@izolatory.pl (Directeur)

 

Téléphones:

+48 748 126 395 (général)
+48 746 447 127 (
ventes à l'étranger)
+48 746 447 116 (
ventes intérieures)