Zamówienia publiczne

2020

15 janvier 2021

Dostawa okuć aluminiowych.


Ustawowe
25 novembre 2020

Świadczenie usług transportu drogowego.


Ustawowe
23 novembre 2020

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz dzierżawy kontenerów.


Ustawowe
28 octobre 2020

Dostawa dwuskładnikowego kauczuku silikonowego.


Ustawowe
27 octobre 2020

Dostawa jedwabiu szklanego.


Ustawowe