Praca

23.06.2020
-
23.06.2020
Praca w IEL

Na postawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534) pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, Dyrektor Jednostki - Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ogłasza nabór nr 2 na wolne stanowisko pracy: pracownik obsługi.

02.03.2020
Wyniki naboru
29.01.2020
Praca w IEL

Na postawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534) pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, Dyrektor Jednostki - Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ogłasza nabór nr 1 na wolne stanowisko pracy: inżynier konstruktor.