КОНТАКТ

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
Departament Doświadczalno-Produkcyjny

ul. Wojska Polskiego 51,
57-530 Międzylesie,
Polska

 

E-mail адреси:

bok@iel.lukasiewicz.gov.pl (продаж)
biuro@izolatory.pl (Дирекція)

 

Телефони:

+48 748 126 395 (загального вжитку)
+48 746 447 127 (
закордонні продажі)
+48 746 447 116 (
внутрішні продажі)