Work

17.09.2021
Wyniki naboru nr 1/21
01.09.2021
Praca

Na postawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534) pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, Dyrektor Jednostki - Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ogłasza nabór nr 1 na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA w Dziale Marketingu i Sprzedaży.

 

14.10.2020
Unieważnienie naboru

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracownik obsługi w dziale produkcji w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Elektrotechniki Zakładzie Doświadczalnym III w Międzylesiu.

17.08.2020
Przedłużenie terminu naboru na wolne stanowiska pracy

Dyrektor Jednostki Organizacyjnej Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki Zakładu Doświadczalnego III w Międzylesiu przedłuża termin naboru na wolne stanowisko pracy: pracownik obsługi w Dziale Produkcji Instytutu Elektrotechniki Zakładu Doświadczalnego III, ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Międzylesie. Termin wydłuża się do 30.09.2020 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej pracodawcy do dnia 16.10.2020 r.

 

 

23.06.2020
Praca w IEL

Na postawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534) pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, Dyrektor Jednostki - Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ogłasza nabór nr 2 na wolne stanowisko pracy: pracownik obsługi.

02.03.2020
Wyniki naboru
29.01.2020
Praca w IEL

Na postawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534) pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, Dyrektor Jednostki - Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ogłasza nabór nr 1 na wolne stanowisko pracy: inżynier konstruktor.